علمی
ورزشی
دلخوش: تربیت نسل جدید مدیریتی از مصادیق «مردمی بودن» مسئولان است
- ورزش

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی تربیت نسل جدید مدیر در کشور را از مصادیق مردمی بودن و مردمی ماندن مسئولان عنوان کرد و گفت: امروز با عدم وجود مدیران توانمند و قوی مواجهیم به گونه‌ای که در برخی شهرها زمانی‌که می‌خواهیم برای دستگاهی مدیر انتخاب کنیم، فردی وجود ندارد.

فرهنگی
تغییرات اقلیمی بحران جدیدی برای بناهای تاریخی ایجاد کرده است
- فرهنگی

سمنان – ایرنا – مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بناهای تاریخی در دوره کنونی در سایه پدیده تغییر اقلیم نسبت به دوره‌های تاریخی گذشته دچار بحران‌های گوناگون و جدید شده است.