علمی
ورزشی
۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند
شنبه ۰۶ آذر - ورزش

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند که در مقصر این مسئله مجلس است چراکه باید قانونی در راستای حمایت از کارگران ساختمانی تصویب کند.

فرهنگی
امیدواریِ ۸۱ درصد مردم به اثربخشی واکسن کرونا
شنبه ۰۶ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- ششمین موج از مجموعه نظرسنجی­‌های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در خصوص کرونا نشان می‌دهد ۸۱.۳ درصد مردم به واکسن کرونا و اثربخشی آن امید دارند.