پاگشای دو ستاره جدید آبی ها در کمپ حجازی

شجاعیان و بیت سعید دو بازیکن جدید استقلال هستند که پیش از این سابقه ی حضور در کمپ حجازی را نداشتند.

پاگشای دو ستاره جدید آبی ها در کمپ حجازی
شجاعیان و بیت سعید دو بازیکن جدید استقلال هستند که پیش از این سابقه ی حضور در کمپ حجازی را نداشتند.