سایت Brisbane times مدعی شد/ کی روش بعد از جام جهانی 2018 روی نیمکت استرالیا

در شرایطی که نتایج درخشان تیم ملی با مربی پرتغالی باعث شده تا توجه تمام رسانه ها به فوتبال ایران جلب شود استرالیایی ها مدعی حضور کی روش در تیم ملی این کشور هستند.

سایت Brisbane times مدعی شد/ کی روش بعد از جام جهانی 2018 روی نیمکت استرالیا
در شرایطی که نتایج درخشان تیم ملی با مربی پرتغالی باعث شده تا توجه تمام رسانه ها به فوتبال ایران جلب شود استرالیایی ها مدعی حضور کی روش در تیم ملی این کشور هستند.