بزرگترین ناکامی در 5 سال اخیر؛/ تلخ ترین لیگ جهانی ایران از ولاسکو تا کولاکویچ

حضور در رده یازدهمی جدول دوازده تیمی بدترین نتیجه ایران در لیگ جهانی والیبال بود که حالا این عنوان نگرانی های بسیاری را با خود به همراه داشته است.

بزرگترین ناکامی در 5 سال اخیر؛/ تلخ ترین لیگ جهانی ایران از ولاسکو تا کولاکویچ
حضور در رده یازدهمی جدول دوازده تیمی بدترین نتیجه ایران در لیگ جهانی والیبال بود که حالا این عنوان نگرانی های بسیاری را با خود به همراه داشته است.