آمادگی پلیس فرودگاه‌های کشور برای اعزام زائران حج ۹۶

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد: مقدمات لازم برای ارایه تسهیلات و بدرقه زائران ایرانی در حج امسال فراهم شده است.

آمادگی پلیس فرودگاه‌های کشور برای اعزام زائران حج ۹۶
فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد: مقدمات لازم برای ارایه تسهیلات و بدرقه زائران ایرانی در حج امسال فراهم شده است.