نخست وزیر عراق وارد جده شد

رسانه‌های عراقی از ورود نخست‌وزیر این کشور به جده خبر دادند.

نخست وزیر عراق وارد جده شد
رسانه‌های عراقی از ورود نخست‌وزیر این کشور به جده خبر دادند.