مراسم سومین شب قدر در کشمیر

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
ایرنا - کشمیر - مراسم شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و سومین شب از لیالی قدر یکشنبه شب در سرینگر مرکز تابستانی ایالت جامو و کشمیر برگزار شد. عکس از سید ساجد رضوی * 6
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر
مراسم سومین شب قدر در کشمیر