برخورداری 90روستای کویری ریگان از نعمت روشنایی در دولت یازدهم

کرمان - ایرنا - فرماندار شهرستان ریگان گفت: از سال 92تا 95با اهتمام جدی دولت تدبیر و امید اقدامات موثری در حوزه های مختلف این شهرستان انجام گرفته که بهره مندی 90روستای کویری این منطقه از نعمت روشنایی از جمله این اقدامات است .

برخورداری 90روستای کویری ریگان از نعمت روشنایی در دولت یازدهم