دستگاه قضایی اصفهان برای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی تلاش می کند

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
دستگاه قضایی اصفهان برای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی تلاش می کند

اصفهان- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی این استان با تمام توان و با استفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی خود برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی استان تلاش می کند.

اصفهان- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی این استان با تمام توان و با استفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی خود برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی استان تلاش می کند. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا در هجدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان افزود: موانع سد راه سرمایه گذاری در این کمیته بررسی شد.
وی گفت: شرایط متغیر اقتصادی یکی از عوامل موثر در ایجاد بحران برای شرکت ها، کارخانه های صنعتی و بنگاه های اقتصادی محسوب می شود.
خسروی وفا با بیان اینکه چشم امید بنگاهای اقتصادی بحرانزده به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری است، اظهار کرد: از مجموع 33 فقره پرونده که در استان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته، تاکنون مشکل شش پرونده مختومه شده است.
وی افزود: رسیدگی به مشکل سایر بنگاه های اقتصادی بحرانزده استان نیز در دستور کار کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و کمیته های کارشناسی فرعی آن قرار دارد.
رئیس شورای قضایی اصفهان گفت: بررسی راهکارهای ایجاد هماهنگی بین مراجع حمایتی و نظارتی در باره مشکلات واحدها و فعالان اقتصادی در زمره دستورات این جلسه بود که با جمع بندی نظرات اعضا، تصمیماتی در این پیوند به تصویب رسید.
تعیین صلاحیت رسیدگی به پرونده های مجتمع ویژه جرایم اقتصادی نیز در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان بررسی شد.
اصفهان بعنوان صنعتی ترین استان کشور دارای حدود 9 هزار و 300 واحد صنعتی و تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ ثبت شده است که حدود 250 هزار کارگر در آنها مشغول کارند.
هجدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با حضور اعضا در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
ت 7150 /6027
خبرنگار: علی نعمانی* انتشار: شکراللهی
دستگاه قضایی اصفهان برای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی تلاش می کند