آموزش خانواده ها برای آمادگی در حوادث مهم ترین اولویت هلال احمر است

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
آموزش خانواده ها برای آمادگی در حوادث مهم ترین اولویت هلال احمر است

قزوین-ایرنا-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: آموزش به خانواده ها برای آمادگی در برابر حوادث مهم ترین اولویت کاری این جمعیت به شمار می رود.

قزوین-ایرنا-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: آموزش به خانواده ها برای آمادگی در برابر حوادث مهم ترین اولویت کاری این جمعیت به شمار می رود. به گزارش ایرنا، حسن آصفی روز دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد جوانان دکتر روحانی در استان قزوین افزود: باید از ظرفیت جوانان برای کمک به پیشبرد بهتر اهداف و امور جمعیت هلال احمر بیش از گذشته بهره ببریم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر وابسته به هیچ حزب و جریانی نیست بنابراین تمام تلاش خود را جهت جلوگیری از بهره برداری سیاسی از بزرگترین سمن جهانی خواهیم کرد چرا که این مساله با روح اصلی شعارهای هلال احمر که بر غیر سیاسی بودن تاکید می کند، مغایرت دارد.
وی اضافه کرد: دربرخی از کشورهای توسعه یافته جمعیت جهانی هلال احمر و صلیب سرخ عمدتا به وسیله نیروهای داوطلب اداره می شود که این موضوع نیز در کشور ما در حال رشد است.
آصفی ادامه داد: با توجه به این که زمان طلایی احیای افراد در سوانح و حوادث بین صفر تا 6 دقیقه ابتدای سانحه بوده و معمولا در این زمان کوتاه امکان دسترسی به امکانات و تجهیزات تقریبا غیر ممکن است معتقدیم آموزش به خانواده ها جهت کمک به حادثه دیده مهم ترین اولویت کاری ما باید باشد تا بتوانیم به ازای هر خانواده یک امدادگر داشته باشیم.
وی با دعوت از تمام جوانان به فعالیت در جمعیت هلال احمر گفت: معتقدم فعالیت های داوطلبانه و تقویت سازمان جوانان از طریق ایجاد بستر های لازم امکان پذیر است و باید امدادگران و سایرین را به سمت ثبت سمن سوق داد.
آصفی خاطرنشان کرد: اگر کارمندان یک سیستم برای مطالبات خود پیگیری نداشته باشند تغییر مدیریت فایده نخواهد داشت لذا باید بپذیریم اگر به دنبال تصحیح جایی هستیم باید از طریق فعالیت بیشتر و مطالبه گری پیش برویم.
وی افزود:امیدواریم در دولت تدبیر و امید با درایت و تدبیر و خرد جمعی بتوانیم به پیشبرد اهداف جمعیت هلال احمر کمک بیشتری کنیم.
در پایان این مراسم جوانان حاضر به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با استفاده از ظرفیت این قشر برای کمک به پیشبرد اهداف جمعیت هلال احمر پرداختند.
آموزش خانواده ها برای آمادگی در حوادث مهم ترین اولویت هلال احمر است