امام علی (ع) فرد خائن را چگونه سرزنش کرد؟

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
امام علی (ع) فرد خائن را چگونه سرزنش کرد؟

امام علی(ع) خطاب به فرد خائن:كسانى همانند تو هيچ مرزى را استوار نتوانند داشت و لايق آن نيستند كه بر رتبه و مقامشان افزوده شود يا در امانتى شريكشان سازند يا از خيانتشان در امان تواند بود

به گزارشحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوانامام علی (ع)در نامه 71 کتاب شریف نهج البلاغه به منذر بن جارود فرماندار خود که در بیت المال خیانت کرده است می فرماید:ای منذر، درستكارى پدرت مرا در انتصاب تو بفريفت و پنداشتم كه تو از روش او پيروى مى كنى و به راه او مى روى . ولى ، آن سان ، كه به من خبر رسيده تو فرمانبردارى از نفس خود را فرو نمي نهى و براى آخرتت اندوخته اى نمى نهى و با ويران ساختن آخرتت مى خواهى دنيايت را آبادان سازى و به بهاى بريدن از دينت به عشيره خود مى پيوندى . سپس امام در ادامه می فرماید:اگر آنچه مرا خبر داده اند ، درست باشد ، پس اشتر قبيله ات و بند كفشت از تو بهتر توانند بود . كسانى همانند تو هيچ مرزى را استوار نتوانند داشت و لايق آن نيستند كه بر رتبه و مقامشان افزوده شود يا در امانتى شريكشان سازند يا از خيانتشان در امان تواند بود . اين نامه من كه به تو رسيد بر فور به نزد من در حركت آى . ان شاء الله . در توضیحات کتاب نهج البلاغه نسبت به این خطبه آمده است:اين منذر همان است كه امير المؤمنين درباره او فرمود : از روى خودپسندى پيوسته به چپ و راست خود مى نگرد و در دو برد گرانبهاى خود مى خرامد و كفشهاى خود را فوت مى كند كه گرد از آنها بزدايد.

امام علی (ع) فرد خائن را چگونه سرزنش کرد؟