ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی

ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۹۶ آغاز شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی