آزادسازی کشتی ربوده شده و اطفای حریق در رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه

آزادسازی کشتی ربوده شده و اطفای حریق در رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - ورزش

در ادامه برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲، یگان‌های شناوری و پروازی ایران، چین و روسیه عملیات آزادسازی کشتی ربوده شده و اطفای حریق را تمرین کردند.