آشا محرابی «سوپ جوجه برای روح» درست کرد

آشا محرابی «سوپ جوجه برای روح» درست کرد

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

سریال رادیویی “سوپ جوجه برای روح” به سردبیری آشا محرابی از رادیو نمایش به روی آنتن می رود.