آغاز صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

آغاز صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

پنج شنبه ۱۱ آذر - ورزش

اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت آغاز شد.