آغاز صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

آغاز صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت آغاز شد.