آغاز صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

آغاز صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

چهارشنبه ۱۹ بهمن - ورزش

اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت آغاز شد.