آن‌گاه که ضحّاک آزاد شود

آن‌گاه که ضحّاک آزاد شود

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- اَژی‌دَهاک یا ضحاک، یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای فارسی است که پایی در گذشته و پایی در آینده دارد. وی در اوستا، زورمندترین دیوِ اهریمن خوانده شده که می‌کوشد در آخرالزمان جهانِ اهورامزدا را به تباهی بکشاند.