«آن برونته» یک زمین شناس زُبده بود  

«آن برونته» یک زمین شناس زُبده بود  

یکشنبه ۰۵ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- تجزیه و تحلیل کلکسیون سنگ «آن برونته» نشان می‌دهد این نویسنده انگلیسی یک زمین‌شناس زبده بود و به این حوزه از علم علاقه فراوان داشت.