«آن برونته» یک زمین شناس زُبده بود  

«آن برونته» یک زمین شناس زُبده بود  

دوشنبه ۱۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- تجزیه و تحلیل کلکسیون سنگ «آن برونته» نشان می‌دهد این نویسنده انگلیسی یک زمین‌شناس زبده بود و به این حوزه از علم علاقه فراوان داشت.