آیا ستاد امر به معروف یک ستاد گره‌گشاست؟

آیا ستاد امر به معروف یک ستاد گره‌گشاست؟

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از دبیر جدید این ستاد خواست تا با فعالیت‌های خود ضمن جلب اعتماد عمومی مردم، این باور را ایجاد کند که ستاد امر به معروف یک ستاد گره‌گشاست که همواره در حمایت از افراد ستمدیده و مقابله با ستمگران تلاش می‌کند.