آیین معارفه روسای سابق و جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد

آیین معارفه روسای سابق و جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد

یکشنبه ۳۱ تیر - ورزش

آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بعد از ظهر چهارشنبه با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد.