ابتلای ژوله به کرونا دلیل غیبت در «خندوانه»

ابتلای ژوله به کرونا دلیل غیبت در «خندوانه»

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

امیرمهدی ژوله، از داورهای «خنداننده شو ۳»، در پی ابتلاء به کرونا چند روزی است که جای خود را به پژمان جمشیدی داده است.