ابراز نگرانی وزیر کشور از رد صلاحیت داوطلبان شوراها

ابراز نگرانی وزیر کشور از رد صلاحیت داوطلبان شوراها

یکشنبه ۳۱ تیر - سیاست

رئیس ستاد انتخابات کشور از ابراز نگرانی وزیر کشور نسبت به رد صلاحیت داوطلبین شوراها در هیات های نظارت شهرستانها در جلسه با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.