ابعاد حایز اهمیت سفر رئیس‌جمهور به روسیه

ابعاد حایز اهمیت سفر رئیس‌جمهور به روسیه

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ورزش

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: هرچه مواضع ایران و روسیه به هم نزدیک باشد در پیشبرد خواسته‌های ایران در مذاکرات به ویژه رفع تحریم‌های آمریکا موثر خواهد بود.