اجازه ندهیم دشمنان واقعیت شکوهمند انقلاب ما را غبارآلود کنند

اجازه ندهیم دشمنان واقعیت شکوهمند انقلاب ما را غبارآلود کنند

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

رئیس جهاددانشگاهی قم با اشاره به اهمیت تاریخ معاصر ایران گفت: وقایع تلخ و شیرینی که با تاریخ معاصر ما همراه بوده، بسیار مهم است و اگر از آن غفلت شود، دشمنان فعال هستند و کارهایی انجام می‌دهند که غبار تحریف بر روی این وقایع می‌نشیند.