احتمال تجدیدنظر در تعیین پنج درصد جانبازی برای “آرتین سرایداران” وجود دارد

احتمال تجدیدنظر در تعیین پنج درصد جانبازی برای “آرتین سرایداران” وجود دارد

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

شیراز – ایرنا –  مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس گفت: اکنون میزان جانبازی آرتین سرایداران در کمیسیون پزشکی پنج درصد تعیین شده اما احتمال افزایش این میزان در کمیسیون تجدیدنظرخواهی وجود دارد.