احمد کاوری: انتخاب بازیگر مستلزم فضای مشارکتی و همراه با مشاوره است

احمد کاوری: انتخاب بازیگر مستلزم فضای مشارکتی و همراه با مشاوره است

یکشنبه ۰۲ مهر - فرهنگی

تهران-ایرنا- احمد کاوری کارگردان که به عنوان بازیگر و مسوول انتخاب بازیگر در فیلم سینمایی شماره ۱۰ به کارگردانی حمید زرگرنژاد ظاهر شده است، گفت: انتخاب بازیگر بر اساس شاخص‌های فیلمنامه و نگاه کارگردان صورت می‌گیرد و مستلزم یک فضای مشارکتی و همراه با مشاوره است.