ادبیات دفاع مقدس در خارج از مرزها مظلوم است

ادبیات دفاع مقدس در خارج از مرزها مظلوم است

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

کارشناس تاریخ شفاهی معتقد است که روایت‌های دفاع مقدس را به یک امر قدسی درونی تبدیل کردیم در حالی‌که باید روایتی با مفهوم امر مقدس بیرونی بسازیم چرا که ادبیات دفاع مقدس در خارج از مرزها مظلوم است.