ارشادی: بازگشت ایمن و داوطلبانه آوارگان سوری باید تسهیل شود

ارشادی: بازگشت ایمن و داوطلبانه آوارگان سوری باید تسهیل شود

جمعه ۱۲ خرداد - ورزش

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل، در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت در مورد وضعیت و تحولات بشردوستانه در سوریه، با اشاره به نشست اخیر ایران، روسیه و ترکیه در چارچوب فرمت آستانه گفت که در این نشست کشورهای عضو به عنوان ضامن، خواستار بهبود وضعیت انسانی در سوریه شدند و از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و کارگزاری های بشردوستانه خواستند تا کمک‌های خود را به مردم سوریه افزایش دهند.