از ظرفیت وزارت کار برای اشتغال‌ زایی استفاده شود

از ظرفیت وزارت کار برای اشتغال‌ زایی استفاده شود

چهارشنبه ۲۹ دی - ورزش

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند پس اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را تنها به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست.