اسامی برندگان چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان سینما اعلام شد

اسامی برندگان چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان سینما اعلام شد

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برگزیدگان خود را شناخت.