استارشیپ SN۱۵ با موفقیت فرود آمد

استارشیپ SN۱۵ با موفقیت فرود آمد

دوشنبه ۱۵ خرداد - سیاست

استارشیپ SN۱۵ شرکت اسپیس‌ایکس با موفقیت بر روی سکو فرود آمد.