استفاده از پروتئین‌های میکروجلبک‌ها برای تهیه گوشت و پنیر با پایه گیاهی

استفاده از پروتئین‌های میکروجلبک‌ها برای تهیه گوشت و پنیر با پایه گیاهی

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - سیاست

گروه شیلات و آبزیان دانشگاه تهران موفق به تولید گوشت و پنیر با پایه گیاهی(آنالوگ) با استفاده از ترکیبات مستخرج از میکروجلبک‌ها شدند.