اصالت فرهنگی و هنری لباس و حجاب از عناصر قدرت موزه‌ها است

اصالت فرهنگی و هنری لباس و حجاب از عناصر قدرت موزه‌ها است

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- روز جهانی موزه یادآور قدرت موزه‌هاست و زیبنده است که کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اعلان دارد که یکی ازعناصر قدرت موزه ها، اصالت فرهنگی و هنری لباس و حجاب است.