افزایش شدید تورم ترکیه

افزایش شدید تورم ترکیه

یکشنبه ۰۱ خرداد -

نرخ تورم ترکیه به بالاترین سطح دو سال اخیر خود رسید.