افزایش شدید تورم ترکیه

افزایش شدید تورم ترکیه

یکشنبه ۱۲ آذر -

نرخ تورم ترکیه به بالاترین سطح دو سال اخیر خود رسید.