افزایش شدید تورم ترکیه

افزایش شدید تورم ترکیه

پنج شنبه ۰۴ مرداد -

نرخ تورم ترکیه به بالاترین سطح دو سال اخیر خود رسید.