افزایش شدید تورم ترکیه

افزایش شدید تورم ترکیه

پنج شنبه ۱۱ آذر -

نرخ تورم ترکیه به بالاترین سطح دو سال اخیر خود رسید.