افزایش گرایش جوانان روسیه به آموزش زبان فارسی + فیلم

افزایش گرایش جوانان روسیه به آموزش زبان فارسی + فیلم

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

مسکو- ایرنا- رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو گفت: به دنبال توسعه مناسبات تهران – مسکو در سال های اخیر، گرایش و انگیزه جوانان روسیه به آموزش زبان فارسی بیشتر شده است.