افزایش ۵ برابری جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی

افزایش ۵ برابری جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی

پنج شنبه ۲۹ مهر - سیاست

معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش ۵ برابری جذب دانشجوی خارجی در این دانشگاه خبر داد.