امسال ساخت و ساز رونق می‌گیرد

امسال ساخت و ساز رونق می‌گیرد

پنج شنبه ۰۴ مرداد -

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با اقداماتی همچون طرح اقدام ملی، طرح جهش تولید مسکن و همچنین تسهیلات مناسبی که مجلس تعیین کرده، سال پررونقی در حوزه ساخت و ساز خواهیم داشت.