امید و نشاط با نگاه دینی در جامعه تزریق شود

امید و نشاط با نگاه دینی در جامعه تزریق شود

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

قم – ایرنا- رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه جامعه پذیر کردن برخی موضوعات از رسالت های رسانه است، گفت: برخی مباحث و تصمیمات بسیار مهم، نیاز به جامعه پذیری دارد و رسانه باید با تبیین درست موضوعات، امید و نشاط را با نگاه دینی در جامعه تزریق کند.