امیرالمؤمنین(ع) امام انسانیت

امیرالمؤمنین(ع) امام انسانیت

جمعه ۱۷ آذر - فرهنگی

به‌ طور خلاصه می‏‌توانیم بگوییم که امام علی(ع)، امام انسانیت، عدالت، اخلاق، تلاش، نظم، فداکاری، جهاد و دفاع از اسلام بود.