امینیان: تشکیل رژیم جعلی اسرائیل، به تنش و بحرانی جهانی بدل شده است

امینیان: تشکیل رژیم جعلی اسرائیل، به تنش و بحرانی جهانی بدل شده است

دوشنبه ۲۰ آذر - ورزش

سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: تشکیل رژیم جعلی اسرائیل در منطقه فلسطین و اشغال این سرزمین و همچنین انتقال یهودیان از سراسر جهان به این منطقه، به تنش و بحران نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در جهان تبدیل شد.