انتشار قطعه موسیقی سه زبانه با موضوع فلسطین + صوت

انتشار قطعه موسیقی سه زبانه با موضوع فلسطین + صوت

دوشنبه ۱۳ آذر - اقتصادی

قطعه موسیقی سه زبانه «خانه اجدادی» به مناسبت روز جهانی قدس منتشر شد.