انتشار مقاله استاد ایرانی در مجله Scientific Reports

انتشار مقاله استاد ایرانی در مجله Scientific Reports

چهارشنبه ۲۹ دی - سیاست

مقاله علمی دکتر مهدی عسکری، عضو هیات ‌علمی رشته فیزیک دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در مجله بین‌المللی Scientific Reports از گروه انتشارات نیچر به چاپ رسید.