انتشار «هواپیما بیا بشین قلیون بکش» و «رطوبتی‌ها»

انتشار «هواپیما بیا بشین قلیون بکش» و «رطوبتی‌ها»

سه شنبه ۰۹ آذر - اقتصادی

رمان «هواپیما بیا بشین قلیون بکش» به همراه چاپ تازه رمان «رطوبتی‌ها» نوشته کرم‌الله سلیمانی منتشر شد.