انتظار ما از هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها، تصویب طرح‌های کلان است

انتظار ما از هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها، تصویب طرح‌های کلان است

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - سیاست

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه معاونان پژوهش و فناوری چند برنامه کلان پژوهشی را برای دانشگاه تدوین کنند و به تصویب هیأت امنا برسانند، گفت: انتظار ما از هیأت‌های امنا تصویب طرح‌های کلان است و بحث‌هایی مانند صدور مجوز ایجاد مجله و پژوهشکده و… امری معمول است.