انتقاد خانم بازیگر از یک بی هویتی

انتقاد خانم بازیگر از یک بی هویتی

پنج شنبه ۱۱ آذر - اقتصادی

مهتاب نصیرپور ابراز تاسف می‌کند که هنوز بازیگری در جامعه ما به عنوان یک شغل تعریفی ندارد و این بی‌هویتی را دردناک می‌داند.