انیمیشن «گنج اژدها» در بازار جشنواره اَنسی

انیمیشن «گنج اژدها» در بازار جشنواره اَنسی

یکشنبه ۱۲ آذر - اقتصادی

انیمیشن سینمایی «گنج اژدها» به کارگردانی اشکان رهگذر به بخش میفا پیچز (بازار) جشنواره بین‌المللی انیمیشن انسی فرانسه راه پیدا کرد.