اهدای عضو سوژه «لحظه ای با خدا» است

اهدای عضو سوژه «لحظه ای با خدا» است

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «لحظه ای با خدا»، گفت: سوژه این فیلم تعالی هرچه بیشتر فرهنگ اهدای عضو است که بدون شک فهم درست این فرهنگ جان بسیاری از انسان‌ها را نجات خواهد داد.