«ایران در بازی بزرگ»؛ روایت حضور سِر پِرسی سایکس در ایران

«ایران در بازی بزرگ»؛ روایت حضور سِر پِرسی سایکس در ایران

جمعه ۰۸ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «ایران در بازی بزرگ؛ سِر پِرسی سایکس؛ کاشف، کنسول، سرباز و جاسوس»، تألیف آنتونی وین، با ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی روایتی از حضور ربع قرنی شخصیتی چندوجهی با چند ماموریت از انگلیس در ایران ارائه می‌دهد.