ایران و روسیه در برپایی المپیادهای فرهنگیِ استعدادهای جوان همکاری می‌کنند

ایران و روسیه در برپایی المپیادهای فرهنگیِ استعدادهای جوان همکاری می‌کنند

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- در راستای پیشبرد اهداف توسعه روابط در حوزه فرهنگی، ایران و روسیه در برپایی المپیادهای فرهنگی و مهارتی استعدادهای جوان همکاری می‌کنند.