ایوبی: خوشنویسی امروز هنری مردمی است

ایوبی: خوشنویسی امروز هنری مردمی است

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با بیان اینکه ثبت جهانی پاسداشت هنر خوشنویسی اتفاقی بزرگ بود گفت: امروز خوشنویسی هنری مردمی است.