بازدیدکننده فرانسوی: نمایشگاه کتاب تهران مسیری برای آشنایی با میراث فرهنگی ملت‌هاست

بازدیدکننده فرانسوی: نمایشگاه کتاب تهران مسیری برای آشنایی با میراث فرهنگی ملت‌هاست

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک بازدیدکننده فرانسوی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، برگزاری این رویداد را یک راه ارتباطی میان نسل‌ها برای شناخت میراث فرهنگی‌شان دانست.